NOTA PRAWNA - ZASADY KORZYSTANIA Z WITRYN INTERNETOWYCH FIRMY MAXSEE EXPO SERVICE

Niniejsza nota prawna stanowi ważną regulację dotyczącą korzystania ze stron internetowych Maxsee Expo Service oraz sklepu internetowego sklep.maxsee.pl. Korzystanie z serwisu, obejmujące uzyskiwanie dostępu do witryny, otwieranie stron, przeglądanie, pobieranie dowolnej części witryny, czy wykorzystywanie jej zawartości w inny sposób, zarówno przez zarejestrowanego klienta, jak i niezarejestrowanego gościa, jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków. Odmowa akceptacji uniemożliwia korzystanie z witryny sklep.maxsee.pl.

1. Własność intelektualna i prawa autorskie

1.1. Treść stron internetowych podlega ochronie prawa autorskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawa autorskie do materiałów na stronach przysługują wyłącznie spółce Maxsee Expo Service.

1.2. Mechanizmy i oprogramowanie używane na stronach są własnością Maxsee Expo Service lub są wykorzystywane na podstawie licencji, podlegając ochronie prawami autorskimi.

1.3. Jakiekolwiek zwielokrotnianie, kopiowanie, lub inne publiczne rozpowszechnianie wymaga zgody firmy Maxsee Expo Service w formie pisemnej, z zastrzeżeniem korzystania o charakterze niekomercyjnym dla użytku osobistego.

1.4. Znaki towarowe Nazwy handlowe i inne oznaczenia na stronach stanowią zarejestrowane znaki towarowe, chronione zgodnie z przepisami ustawy o prawie własności przemysłowej.

2. Ogólne zasady korzystania z informacji handlowej

2.1. Zawartość sklepu internetowego sklep.maxsee.pl stanowi informację handlową dotyczącą produktów firmy Maxsee Expo Service.

2.2. Treści na stronie mają charakter informacyjny i nie zastępują konsultacji. Przed użyciem preparatów zaleca się zapoznanie z ulotką dołączoną do każdego produktu.

2.3. Prawo do zmian Maxsee Expo Service zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w informacjach na stronach sklepu internetowego bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników.

2.4. Przekazane informacje Firma nabywa nieodpłatne prawo do wykorzystania, używania i dystrybucji przekazanych komentarzy, uwag lub sugestii, bez ograniczeń terytorialnych czy czasowych.

2.5. Zgoda na korzystanie z danych Osoby przekazujące komentarze przez e-mail wyrażają zgodę na korzystanie z adresu e-mailowego i danych zawartych w korespondencji w celu nawiązania korespondencji i przesyłania informacji.

3. Odpowiedzialność

3.1. Maxsee Expo Service nie ponosi odpowiedzialności za treści na stronach, do których odsyła serwis, nieprzygotowane przez nią.

3.2. Firma nie odpowiada za informacje zamieszczone na jej stronach bez pisemnej zgody.

3.3. Maxsee Expo Service nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego funkcjonowania sieci, błędów systemu komputerowego czy uszkodzeń sprzętu użytkowników.

3.4. Kontakt W przypadku komentarzy dotyczących sklepu internetowego, prosimy o kontakt przez e-mail: info@maxsee.pl lub listownie.

4. Zastrzeżenia prawne

4.1. Serwis nie może być używany w sposób naruszający warunki, obowiązujące prawa lub przepisy.

4.2. Zakazane są próby nieuprawnionego dostępu, działań hakerskich, oraz gromadzenia informacji o klientach serwisu.

Niniejsza nota prawna stanowi wiążący dokument regulujący korzystanie z witryn Maxsee Expo Service i sklepu internetowego sklep.maxsee.pl.